ΔΕΛΤΙΑ ΤΡΥΓΟΥ

 Αναγνωρίζοντας τη σημασία της εσοδείας στην παραγωγή κρασιού, ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου συντάσσει και δημοσιοποιεί ετησίως από το 2000 Δελτία Τρύγου που αναφέρονται ξεχωριστά στις πιο σημαντικές αμπελοοινικές περιοχές της χώρας. Στα Δελτία Τρύγου γίνεται αναφορά στις κλιματολογικές συνθήκες της εκάστοτε αμπελοοινικής περιόδου και στο πώς αυτές εκτιμάται πως θα επηρεάσουν ποσοτικά και ποιοτικά τους υπό παραγωγή οίνους. Το ετήσιο Δελτίο Τρύγου του ΣΕΟ εκδίδεται με την ολοκλήρωση της τρυγητικής περιόδου, περί τα τέλη Οκτωβρίου/αρχές Νοεμβρίου.

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023 15:46

Δελτίο Τρύγου 2022

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023 15:37

Δελτίο Τρύγου 2021

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023 15:37

Δελτίο Τρύγου 2020

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023 15:37

Δελτίο Τρύγου 2019

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023 15:37

Δελτίο Τρύγου 2018

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023 15:37

Δελτίο Τρύγου 2017

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023 15:37

Δελτίο Τρύγου 2016

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023 15:37

Δελτίο Τρύγου 2015

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023 15:37

Δελτίο Τρύγου 2014

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023 15:36

Δελτίο Τρύγου 2013

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023 15:36

Δελτίο Τρύγου 2012

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023 15:36

Δελτίο Τρύγου 2011

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023 15:36

Δελτίο Τρύγου 2010

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου