ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

O Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου θέτει ως προτεραιότητά του τον εντοπισμό και τη διάσωση, την ταξινόμηση, την αρχειοθέτηση, την ψηφιοποίηση και τη διάχυση των τεκμηρίων που αφορούν την εξέλιξη του ελληνικού κρασιού κατά τον 20ο αιώνα, με άλλα λόγια την τεκμηρίωση της ιστορίας του ελληνικού κρασιού. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία μιας ψηφιακής πύλης ανοιχτής πρόσβασης, μέσω της οποίας ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να περιηγηθεί μέσω των κατάλληλων τεκμηρίων στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού οίνου, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο. Ταυτόχρονα, σε δεύτερο επίπεδο, ερευνητές, επιστήμονες, φορείς κ.ά. θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο των αρχειοθετημένων τεκμηρίων, δημιουργώντας έτσι μια μοναδικού πλούτου πηγή τεκμηρίωσης για το ελληνικό κρασί και τον πολιτισμό του. Το δε υλικό θα τύχει μιας πρώτης επιστημονικής ανάδειξης μέσω διοργάνωσης σειράς επιστημονικών εκδηλώσεων και εκδόσεων.

Ξεκινώντας από την αρχειοθέτηση και την ανάδειξη του συνόλου του αρχείου του, αρχικώς ως ΣΕΒΟΠ και στην συνέχεια ως ΣΕΟ, ο Σύνδεσμος επιθυμεί να γεφυρώσει το παρόν του ελληνικού κρασιού με το παρελθόν του, ως δύο άρρηκτα συνδεδεμένες διαστάσεις που θα φωτίσουν καλύτερα το μέλλον του.

Ραχοκοκαλιά της εξέλιξης του ελληνικού κρασιού αποτελούν οι οινοποιίες της χώρας, αναπόσπαστο κομμάτι του Συνδέσμου, οι οποίες ξεπερνούν τη δράση του συλλογικού φορέα εκπροσώπησης των συμφερόντων τους. Τα αρχεία αυτά δεν είναι μόνο η ιστορία κάθε επιχείρησης. Είναι κομμάτι της συλλογικής προσπάθειας και μνήμης, ψηφίδα απαραίτητη του οινικού πολιτισμού μας. Η προσπάθεια, λοιπόν, του Συνδέσμου συνίσταται στο να συμπεριληφθούν, φυσικά, και τα αρχεία τέτοιων επιχειρήσεων, κάποιες από τις οποίες έχουν πάψει να υπάρχουν.

Προς την κατεύθυνση της τεκμηρίωσης της ιστορίας του ελληνικού κρασιού, ο Σύνδεσμος, σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική εταιρεία «Αρχείων Τάξις» επιδιώκει τη συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την υλοποίηση δράσεων που εξυπηρετούν αυτό το μείζονα εθνικό πολιτισμικό σκοπό.

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου