ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) παρακολουθεί στενά τις αγορές οίνου και χαράζει στρατηγική για τη βελτίωση της παρουσίας του ελληνικού κρασιού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό του κλάδου. Για το λόγο αυτό δημιούργησε την Επιτροπή Προβολής - Προώθησης και Αγορών (ΕΠΠΑ), που στοχεύει και στη συγκέντρωση πληροφοριών γύρω από τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που ίσως αντιμετωπίζουν μέλη του ΣΕΟ στις αγορές του εξωτερικού, με στόχο την επιπλέον υποστήριξή τους μέσω των ευρωπαϊκών οργανώσεων στις οποίες συμμετέχει ο Σύνδεσμος. Η Επιτροπή Προβολής - Προώθησης και Αγορών αποτελείται από στελέχη του κλάδου με αντικείμενο το marketing και τις αγορές οίνου, εκπροσωπώντας μικρά και μεγάλα οινοποιεία, αλλά και τις οινικές περιφέρειες της χώρας. 

Πρώτη προτεραιότητα του ΣΕΟ όσον αφορά την Προβολή - Προώθηση του ελληνικού κρασιού ήταν η επικαιροποίηση του marketing plan για το ελληνικό κρασί για την τριετία 2022-2025, το οποίο αφού εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Συνδέσμου υιοθετήθηκε από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ). Αποτελεί, έτσι, τη βάση για τις δραστηριότητες των Wines of Greece (Επώνυμο Ελληνικό Κρασί), αλλά και για τις προτάσεις που επιβάλλει ο Σύνδεσμος για χρηματοδότηση δράσεων προβολής - προώθησης και ενεργειών για τα μέλη του (π.χ. επίσκεψη στην Ελλάδα και εξοικείωση με το ελληνικό κρασί 33 κορυφαίων ευρωπαίων οινοχόων, τον Αύγουστο του 2022).

Το όραμα για την Προβολή - Προώθηση, όπως εκφράζεται στο προαναφερόμενο marketing plan , αφορά τη δημιουργία ή την αύξηση της αντιλαμβανόμενης αξίας του ελληνικού κρασιού, με έμφαση στην καινοτομία και στον οινοτουρισμό (εξωτερικό) και τη βελτίωση της οινικής εμπειρίας, με επέκταση σε νέα κοινά (εσωτερικό), συνυπολογίζοντας την πρόκληση των εισαγόμενων κρασιών στην Ελλάδα. Αυτά είναι, άλλωστε, τα στοιχεία που ο ΣΕΟ εκτιμά πως πρέπει να εκφράζει το νέο αφήγημα για το ελληνικό κρασί σήμερα, με κεντρικό άξονα τη διαφοροποίηση μέσω της αυθεντικότητας, στη βάση των εξής τεσσάρων πυλώνων:

  1. Γηγενείς ελληνικές ποικιλίες,
  2. Ιδιαίτερα ελληνικά terroirs,
  3. Αρχέγονος ελληνικός οινικός πολιτισμός,
  4. Ελληνική φιλοξενία και τρόπος ζωής.

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου