ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020 03:00

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα Μάρκετινγκ και Ασφάλειας - Ποιότητας Παραγωγής με κωδικό ΟΠΣ 5035154

"Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα Μάρκετινγκ και Ασφάλειας - Ποιότητας Παραγωγής" με κωδικό ΟΠΣ 5035154 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ Πληροφορίες - Δημοσίευση: Αύγουστος 2020. Ο "Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου", ως αναθέτουσα αρχή της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο…

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου