ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (R & D)

H έρευνα και η ανάπτυξη στον αμπελοοινικό κλάδο είναι μία από τις προτεραιότητες του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου για την επόμενη δεκαετία. Ο ΣΕΟ εργάζεται ήδη για την ίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής Έρευνας και Ανάπτυξης, που αφενός θα αφουγκράζεται τις ανάγκες του αμπελοοινικού κλάδου της χώρας και αφετέρου θα καθοδηγεί το ερευνητικό προσωπικό της Ελλάδας με υποδείξεις και ιδέες για την έρευνα και την ανάπτυξη, την παροχή στοχευμένης εκπαίδευσης, την καινοτομία και την επίλυση των όποιων προβλημάτων. Οι στόχοι της εν λόγω Επιτροπής είναι οι εξής:

 1. Η ανάπτυξη κοινής προσέγγισης σε θέματα καινοτομίας μεταξύ οινικού κλάδου, ερευνητών, χρηματοδοτικών φορέων και κρατικών υπηρεσιών,
 2. Η ενθάρρυνση οινοποιείων να συμμετέχουν σε δράσεις έρευνας και ανάπτυξης,
 3. Η εξασφάλιση πως τα οφέλη της έρευνας και της ανάπτυξης επιστρέφουν στους συμμετέχοντες, βασιζόμενα και εξυπηρετώντας τις ανάγκες του οινικού κλάδου,
 4. Η καθοδήγηση των κρατικών υπηρεσιών όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις στην έρευνα με αντικείμενα την αμπελουργία και την οινοποιία.

Τα θέματα Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης που απασχολούν τον ΣΕΟ εστιάζουν στους εξής τομείς:

 • Στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω της εφαρμογής των κατάλληλων αμπελουργικών πρακτικών και της επιλογής των βέλτιστων περιοχών για αμπελοκαλλιέργεια,
 • Στη βελτίωση της διαχείρισης του νερού στους αμπελώνες,
 • Στην απόδοση των αμπελώνων με καινοτόμες μεθόδους αύξησης της παραγωγής και εκμηχάνισης της καλλιέργειας σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ποιότητας της πρώτης ύλης και την αύξηση του αριθμού των Ελλήνων αμπελουργών,
 • Στην αντιμετώπιση των ασθενειών της αμπέλου με διεύρυνση βιολογικών εφαρμογών και μεθοδολογία αποτελεσματικής πρόβλεψης και έγκαιρης πρόληψης,
 • Στην αμπελουργία και στην οινολογία ακριβείας,
 • Στην οινική αειφορία, μέσω μείωσης της χρησιμοποιούμενης ενέργειας και άλλων φυσικών πόρων και την αξιοποίηση και ανακύκλωση των παραπροϊόντων οινοποίησης,
 • Στην ενδεδειγμένη διαχείριση προζυμωτικών, ζυμωτικών και μεταζυμωτικών διαδικασιών και στην ανάπτυξη κατάλληλων μεθοδολογιών σε όλα τα στάδια, από την παρακολούθηση της ωρίμασης, της αλκοολικής και της μηλογαλακτικής ζύμωσης, έως το κολλάρισμα, το φιλτράρισμα και την εμφιάλωση, με κατάλληλη προσαρμογή ανά ποικιλία αμπέλου,
 • Στη στενή παρακολούθηση και ικανοποίηση των νέων τάσεων, όπως η ανάπτυξη προϊόντων με χαμηλό ή καθόλου αλκοόλ και η χρήση νέων υλικών εμφιάλωσης και συσκευασίας

Εν κατακλείδι, δεδομένο είναι πως η Ελλάδα, εκτός από εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες διαθέτει αξιόλογα αμπελοτόπια με σπάνιες και μοναδικές ποικιλίες αμπέλου, η συνδυαστική δυναμική των οποίων, παρά τις όποιες έως τώρα καρποφόρες προσπάθειες, δεν έχει γίνει ακόμα πλήρως γνωστή. Όπως απέδειξε και η πρόσφατα ολοκληρωθείσα, εμβληματική ερευνητική δράση «Δρόμοι των Αμπελώνων» την οποία στήριξε και ο ΣΕΟ, οι εν λόγω παράγοντες αποτελούν από μόνοι τους μέγα πεδίο έρευνας και ανάπτυξης που θα συνεχίσει να απασχολεί τους ερευνητές για πολλά χρόνια ακόμα.

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου