ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΕΛΟΣ

Πολύ απλά, κάθε ελληνική οινοποιία είναι πιο κερδισμένη εντός παρά εκτός του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), του σημαντικότερου κλαδικού φορέα της ελληνικής οινοπαραγωγής, που τα έως τώρα μέλη του παράγουν το 70% των εμφιαλωμένων οίνων της χώρας, είτε διακινούνται στην Ελλάδα είτε εξάγονται (90%). Οι λόγοι είναι πολλοί:

  1. Τα μέλη του ΣΕΟ δεν είναι μέλη-τύποις ενός συμβολικού συνδέσμου, αλλά ενός δραστήριου Συνδέσμου, του πιο παλαιού, μεγάλου και σημαντικού φορέα εκπροσώπησης του κλάδου του, κάτι που τους προσδίδει αναγνώριση και κύρος και τα καθιστά, ανάμεσα σε άλλα, πραγματικούς επαγγελματίες,
  2. Ανεξαρτήτως μεγέθους, τα μέλη του ΣΕΟ μοιράζονται μεταξύ τους περισσότερα κοινά παρά διάφορα συμφέροντα και έχουν μεταχείριση ως ίσος προς ίσο εντός Συνδέσμου,
  3. Χαίρουν τακτικής και αποκλειστικής («μόνο για μέλη») ενημέρωσης και έχουν πρόσβαση σε επαγγελματική πληροφόρηση που πολύ συχνά δεν παρέχεται πουθενά αλλού στην Ελλάδα, σε επιστημονικό, νομοθετικό και εμπορικό επίπεδο.
  4. Γίνονται κοινωνοί με μοναδικά εργαλεία εμπορικού επιπέδου, όπως συγκεκριμένες νόρμες των αγορών εξωτερικού, π.χ. αυτές των μονοπωλίων, που επίσης παρέχονται «μόνο για μέλη»,
  5. Έχουν πρόσβαση σε επιστημονικές μελέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, λόγω της συνεργασίας του ΣΕΟ με τους φορείς που τις εκπονούν,
  6. Διαθέτουν λόγο, φωνή, προνόμια και προστασία που παρέχει η συλλογικότητα, όσον αφορά τη σχέση τους με την Ελληνική Πολιτεία, αλλά και την Ε.Ε., καθώς και ευκαιρίες για έγκαιρη συμμετοχή σε πάσης φύσεως προγράμματα που δομούνται ή και χρηματοδοτούνται από την Ελλάδα ή και την Ε.Ε.,
  7. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε Επιτροπές του Συνδέσμου, μόνιμες ή περιστασιακές, διαμορφώνοντας και προσφέροντας στα κοινά.
Ποιος είναι, όμως, ο λόγος που ο ΣΕΟ δεν επαναπαύεται και επιθυμεί περισσότερα μέλη; Πριν ολοκληρωθεί το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα ο Σύνδεσμος μπαίνει σε νέα φάση, που επιβάλει η ραγδαία αύξηση των ελληνικών οινοποιείων, τα οποία ―μαζί με τα υπόλοιπα― δεν εξαιρούνται από την παραδοχή «η ισχύς εν τη ενώσει»! Αυτήν ακριβώς την ένωση επιθυμεί ο ΣΕΟ, προκειμένου η ισχύς των ελληνικών οινοποιείων και του ελληνικού κρασιού εν γένει να είναι εξασφαλισμένη και διαρκώς αυξανόμενη. Σε αυτό το πλαίσιο και υποσχόμενος περισσότερη εξωστρέφεια, ο Σύνδεσμος προσκαλεί όλα τα ελληνικά οινοποιεία, οικογενειακά, μικρά, μεγάλα, ιδιωτικά ή και συνεταιριστικά να γίνουν μέλη του. Ώστε το ελληνικό κρασί και τα συμφέροντα των παραγωγών του να ενισχύσουν την ενιαία φωνή τους εντός και εκτός Ελλάδας.

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου