ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΕΛΟΣ

Για να γίνεις μέλος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) αρκεί η συμπλήρωση μίας αίτησης, στην οποία αναφέρονται οι οικονομικές υποχρεώσεις που θα αναλάβει το οινοποιείο-υποψήφιο μέλος (ανάλογα με τον κύκλο εργασιών του), αποδεχόμενο ανεπιφύλακτα τους όρους του Καταστατικού του Συνδέσμου, αφότου γίνει δεκτό από τον Σύνδεσμο.

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου