ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ & ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ

Ενώσεις

Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ)

Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ)

Σεβαστουπόλεως 89, 11526 Αθήνα

Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ)
Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος (ENOABE)
Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Κεντρικής Ελλάδας (ΕΝΟΑΚΕ)
Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Αττικής (ΕΝΟΑΑ)
Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Πελοποννήσου (ΕΝΟΑΠ)
Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης
Ένωση Οινοποιών Αμπελουργών Νήσων Αιγαίου (ΕΝΟΑΝΑ)
Σύνδεσμος Οινοποιών ΠΟΠ Νεμέας (ΣΟΝ)
Σύνδεσμος Οινοποιών Κεφαλονιάς (ΣΟΚ)

Φορείς

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)

Αχαρνών 2, 10176 Αθήνα

Υπουργείο Τουρισμού
Enterprise Greece
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ)
Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ)
Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων (ΠΑΝΕΠΟ)
Πανελλήνια Ένωση Οινοχόων (ΠΕΝΟ)
Οι Ελληνίδες του Κρασιού

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου