WINE IN MODERATION

Το Wine in Moderation είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης που δημιουργήθηκε το 2008 από τον ευρωπαϊκό οινικό κλάδο με στόχο τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών από την υπερβολική κατανάλωση κρασιού, προβάλλοντας το προϊόν αυτό ως αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας και του πολιτισμού. Παράλληλα, το Wine in Moderation προωθεί την αξία της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ τόσο προς τους επαγγελματίες του κλάδου, όσο και στους οινόφιλους καταναλωτές.

Μέλη του Wine in Moderation είναι οργανώσεις του αμπελοινικού τομέα, πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιοι φορείς, καθώς και ενώσεις καταναλωτών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο του Wine in Moderation λειτουργεί από το 2009 το Wine Information Council, που συγκεντρώνει επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, καθώς και εμπειρογνώμονες αφοσιωμένους σε θέματα κρασιού και υγείας, όπως και στις κοινωνικές διαστάσεις της κατανάλωσης κρασιού.

Η δραστηριότητα του Wine in Moderation είναι πολυεπίπεδη και περιλαμβάνει πληθώρα δράσεων και εκστρατειών για την έμπνευση του κοινού προς την κατεύθυνση της απόλαυσης του οινικού πολιτισμού συνειδητά και με μέτρο. Οι δράσεις περιλαμβάνουν τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, webinars και γευστικών δοκιμών, την εκπόνηση μελετών και την παροχή χρήσιμων οδηγιών και tips για την κατανάλωση κρασιού με μέτρο. Πολύ μεγάλη έμφαση δίνεται δε στην εκπαίδευση επαγγελματιών του οινικού κλάδου, με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, καθώς και την απόκτηση εργαλείων ώστε να κατανοήσουν τα οφέλη της με μέτρο κατανάλωσης αλκοόλ, όπως και των κινδύνων που απορρέουν από το αντίθετο.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου είναι ένθερμος υποστηρικτής του Wine in Moderation και παροτρύνει και τα οινοποιεία-μέλη του να γίνουν, υποστηρίζοντας έμπρακτα την τόσο σημαντική αυτή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία.

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου