ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανάμεσα στις μόνιμες και μη επιτροπές του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου ιδιαίτερης σημασίας είναι η υπό ίδρυση «Συμβουλευτική Επιτροπή», απαρτιζόμενη κυρίως από προσωπικότητες που κατέχουν θέσεις-κλειδιά στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό, σε διαφόρους κλάδους του αμπελοοινικού τομέα, με διεθνή αναγνώριση και κύρος.

Μέλη της «Συμβουλευτικής Επιτροπής» θα είναι επαγγελματίες απ’ όλο το φάσμα της παραγωγής, της εμπορίας και της επικοινωνίας του κρασιού, από διάφορες χώρες. Οι εν λόγω ειδικοί θα προσφέρουν τα εύλογα στο ελληνικό κρασί, είτε συλλογικά, ως ολομελής «Συμβουλευτική Επιτροπή», είτε κατά μόνας, ως μέλη και κατά το δοκούν. Πρόκειται για μία περίπτωση εκατέρωθεν κέρδους (win-win) σε επίπεδο ανταλλαγής κύρους, καθώς η σχέση των εν λόγω ειδικών με το ελληνικό κρασί, το οποίο κατέχει ήδη και κερδίζει έδαφος διεθνώς, επαυξάνει την αίγλη και τη φήμη τους, διαφοροποιώντας τους από άλλους συναδέλφους τους. 

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου