ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) έχει μακρά ιστορία, ως συνέχεια του ιστορικού Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Οίνων και Ποτών (ΣΕΒΟΠ), που ιδρύθηκε το 1949. Ως ΣΕΟ, με αποκλειστικό αντικείμενο ο,τιδήποτε αφορά το ελληνικό κρασί σε Ελλάδα και εξωτερικό, ιδρύθηκε το 1995 και αποτελεί τον πλέον σημαντικό κλαδικό φορέα της εγχώριας οινοπαραγωγής. Τα μέλη του, ιδιωτικές και συνεταιριστικές οινοποιίες της χώρας, είναι υπεύθυνα για τη συντριπτική πλειονότητα της παραγωγής αυτής, που σε επίπεδο εμφιαλωμένων οίνων καλύπτει το 70%, είτε αυτοί διακινούνται στην Ελλάδα, είτε εξάγονται (90%). Οι σταθμοί στην ιστορία του Συνδέσμου είναι πολλοί. Από αυτούς αναφέρονται, ενδεικτικά, οι εξής τρεις:

  1. Το 2001 ο ΣΕΟ πρωτοστατεί στη δημιουργία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) και προβαίνει στην αλλαγή του καταστατικού του.
  2. Το 2008, υπό την προεδρία Στέλιου Αλεξάκη, αποκτά «ομοσπονδιακή» μορφή, ενσωματώνοντας στη λειτουργία του πέντε περιφερειακές οργανώσεις (ΕΝΟΑΒΕ, ΕΝΟΑΚΕ, ΕΝΕΑΠ, ΕΝΟΑΝΑ, Wines of Crete).
  3. Τ0 2022 προβαίνει σε νέα τροποποίηση καταστατικού, προκειμένου να αποκτήσει σωματειακή μορφή, ώστε να αναβαθμίσει το σύνολο των Περιφερειακών Οργανώσεων και να εκφράσει ολικά το γοργά εξελισσόμενο ελληνικό αμπλεοοινικό κλάδο.

Η ιστορία του Συνδέσμου περιλαμβάνει διάφορα επιτεύγματα, όλα προς το γενικό όφελος του ελληνικού κρασιού και των παραγωγών τους. Μερικά από τα πλέον πρόσφατα είανι τα εξής:

  • Η κατάργηση του ΕΦΚ για το κρασί, καθόσον, μαζί με τους υπόλοιπους φορείς του κλάδου, ο ΣΕΟ πέτυχε την ακύρωση του σχετικού καθεστώτος, με την απόφαση 1734/2018 από το Συμβούλιο της Επικρατείας και την επιστροφή του καταβληθέντος ΕΦΚ στην οποία είχαν προβεί οι μικροί οινοποιοοί,
  • Η συμβολή του ΣΕΟ στην κατάργηση της υποχρέωσης ογκομέτρησης των δεξαμενών οίνου,
  • Η θέσπιση του πρώτου νομικού καθεστώτος για τον οινοτουρισμό στην Ελλάδα,
  • Η έκδοση του κανονιστικού πλαισίου για την κλωνική επιλογή ποικιλιών αμπέλου, τη διαδικασία ταξινόμησης νεών ποικιλιών αμπέλου και την έγκριση του ανανεωμένου εθνικού καταλόγου ποικιλιών αμπέλου, στο πλαίσιο ανανέωσης της αμπελουργικής νομοθεσίας, πράγμα για το οποίο ο ΣΕΟ αγωνίζεται διαρκώς, θεωρώντας την κομβικής σημασίας προϋπόθεση για το οινικό δυναμικό της Ελλάδας.

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου