ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Η αμπελοοινική νομοθεσία χαρακτηρίζεται από τον έντονα τεχνικό όσο και ευμετάβλητο χαρακτήρα της. Ως μέλος της Ε.Ε., η Ελλάδα υπόκειται στο δίκαιο της Ε.Ε., το οποίο καλύπτει σήμερα σχεδόν όλο το φάσμα της αμπελοοινικής δραστηριότητας. Οι εθνικοί κανόνες καλούνται, συνεπώς, ως απαραίτητο συμπλήρωμα των ενωσιακών.

Ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ), ο ΣΕΟ συνεισφέρει στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού της αμπελοοινικής νομοθεσίας γενικότερα, όσο και μέσω της μόνιμης Επιτροπής Νομοθεσίας και Θεσμών, που την συναποτελούν τόσο μέλη του όσο και εκπρόσωποι φορέων και επιστήμονες. Μεταξύ των αιτημάτων του Συνδέσμου που ικανοποιήθηκαν σημειώνεται η θέσπιση διαδικασίας για την ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου, ο τεχνικός κανονισμός κλωνικής επιλογής ποικιλιών αμπέλου και η ανανέωση του εθνικού καταλόγου ποικιλιών

Σήμερα, οι προτεραιότητες του Συνδέσμου όσον αφορά τον εκσυγχρονισμός της αμπελοοινικής νομοθεσίας επικεντρώνονται στις εξής:

Ι. Θεσμική αναμόρφωση του κλάδου:

 1. Δημιουργία Εθνικού Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου,
 2. Θέσπιση Ομάδων Διαχείρισης και Προστασίας ΠΟΠ & ΠΓΕ,
 3. Ορισμός καθεστώτος Αμπελουργού – Οινοποιού,
 4. Αναμόρφωση ΚΕΠΟ,
 5. Κωδικοποίηση αμπελοοινικής νομοθεσίας.

ΙΙ. Αμπελουργική νομοθεσία:

 1. Αποσαφήνιση κριτηρίων προτεραιότητας για νέες άδειες φύτευσης,
 2. Εργασιακό καθεστώς εποχικών εργατών γης

ΙΙΙ. ΠΟΠ/ΠΓΕ:

 1. Καθορισμός χρήσεων γης σε ζώνες οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ
 2. Εκσυγχρονισμός τεχνικών φακέλων και προσαρμογή τους στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής

ΙV. Οινική νομοθεσία:

 1. Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για ενδείξεις αμπελουργικής εκμετάλλευσης,
 2. Αντικατάσταση των ταινιών ελέγχου και δυνατότητα ευελιξίας για βιδωτό πώμα σε ΠΟΠ,
 3. Αναγραφή της ποικιλίας «Μαυροδάφνη» σε ετικέτα για ξηρούς οίνους,
 4. Παραγωγή Διαμερισματικών οίνων από Τοπικούς («Μακεδονία», «Κρήτη»),
 5. Εκσυγχρονισμός των ελέγχων από το αμπέλι ως την πώληση του προϊόντος και ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας,
 6. Θέσπιση αποτελεσματικών διαδικασιών ελέγχου νομιμότητας οινικών ετικετών

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου