COMITE EUROPEEN DES ENTERPRISES VINS

Η Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV) είναι για το αμπελοοινικό γίγνεσθαι των οινοπαραγωγών χωρών της Ε.Ε. ό,τι η ίδια η Ε.Ε. για τις χώρες-μέλη της. Ιδρύθηκε το 1960 με τον ΣΕΟ (τότε ως ΣΕΒΟΠ) να είναι ιδρυτικό της μέλος. Βασικό αντικείμενο της CEEV είναι οι επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο συνολικά για το ευρωπαϊκό κρασί και η ενημέρωση των μελών της για ό,τι συζητιέται και πότε.

Χωρίς συμμετοχή στην CEEV η Ελλάδα θα ήταν αποκομμένη από τα ευρωπαϊκά οινικά τεκταινόμενα. Τα μέλη της CEEV συμμετέχουν σε ειδικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως για παράδειγμα η Επιτροπή Διαλόγου για το Κρασί, απευθύνοντας ερωτήσεις και αιτήματα, ενίοτε και απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεπώς, τα οφέλη από τη συμμετοχή του ΣΕΟ στη CEEV είναι πολυποίκιλα, τόσο για τα μέλη του Συνδέσμου όσο και για τον ελληνικό αμπελοοινικό τομέα γενικότερα.

Πιο αναλυτικά, στη CEEV συμμετέχουν 25 εθνικοί οργανισμοί από 13 κράτη-μέλη της Ε.Ε., την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουκρανία, εκπροσωπώντας δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες, ως επί το πλείστον, οινοπαραγωγικές εταιρείες, οι οποίες καλύπτουν πάνω από το 90% της ευρωπαϊκής παραγωγής. Συμβάλλουν, έτσι, στην κοινωνικοοικονομική διάσταση του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού τομέα και στην οικονομική ―και όχι μόνο― ανάπτυξη των αμπελουργικών περιοχών της Ευρώπης.

Βασικός σκοπός της CEEV είναι να υπερασπίζεται τα κοινά συμφέροντα των οινοπαραγωγών της Ε.Ε. έναντι των αρμόδιων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών αρχών, φορέων και οργανώσεων και να συντονίζει το σχετικό διάλογο σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, δραστηριοποιούμενη σε 4 βασικές κατευθύνσεις:

  1. Προαγωγή της ποιότητας και της εικόνας των ευρωπαϊκών κρασιών.
  2. Υποστήριξη της υπεύθυνης κατανάλωσης κρασιού με δράσεις για την καταπολέμηση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ, ούσα ιδρυτικό μέλος του Wine in Moderation.
  3. Προώθηση περιβαλλοντικά ορθών, κοινωνικά δίκαιων και οικονομικά βιώσιμων πρακτικών παραγωγής και εμπορίας οίνων, συμβάλλοντας στην αειφορία του τομέα.
  4. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού τομέα ως εξής:
  • Με την εξασφάλιση εμπορικών συναλλαγών απαλλαγμένων από ρυθμιστικά βάρη, εμπορικούς φραγμούς και επιβολή φορολογίας στην εσωτερική αγορά και εκτός αυτής,
  • Με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποτροπή κάθε είδους απάτης,
  • Με την παρακολούθηση των εξελίξεων στην έρευνα και στην καινοτομία για την περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξη του αμπελοοινικού τομέα,
  • Με τη διαμόρφωση, μέσω διαβούλευσης, κοινών θέσεων επάνω σε πλείστα ζητήματα του κλάδου,
  • Με την παροχή στα μέλη της, νομικής και τεχνικής υποστήριξης αναφορικά με εξελίξεις εντός και εκτός Ευρώπης και με την εφαρμογή συντονισμένων δράσεων.

Εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης η CEEV ενεργοποιεί μόνιμες και περιστασιακές (ad hoc) επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν καταξιωμένα στελέχη του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού κλάδου. Θέματα που απασχολούν τις επιτροπές είναι τα εξής: η εσωτερική αγορά, η οινική νομοθεσία, η εμπορία του κρασιού, η φορολόγηση του κρασιού, ο οινικός πολιτισμός, κρασί και υγεία, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καινοτομία και στο περιβάλλον με επιτροπή που έχει συσταθεί ειδικά για τα θέματα αυτά.

Η CEEV είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου εμπόρων αγροδιατροφικού τομέα (CELCA), μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οίνων και Αποσταγμάτων (FIVS) ενώ παρακολουθεί και τις συνεδριάσεις του OIV (Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου). Συνεργάζεται, τέλος, με διάφορους οργανισμούς όπως το Wine Institute στην Καλιφόρνια, με φορείς και άλλες οργανώσεις.

Πρόεδρος της CEEV είναι από τον Μάρτιο του 2022 ο Mauricio González Gordon, της Federación Española del Vino και Γενικός Γραμματέας ο Ignacio Sánchez Recarte.

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου