ΟΡΑΜΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Στην 3η πια δεκαετία του 21ου αιώνα, το όραμα του Συνδέσμου Ελληνικού οίνου (ΣΕΟ) για το ελληνικό κρασί καλύπτει τις επόμενες δεκαετίες με κύριους άξονες: 1) Τον εκσυγχρονισμό του αμπελουργικού θεσμικού πλαισίου και δη την αειφόρο διάσωση και επέκταση του ελληνικού αμπελώνα, 2) Την περαιτέρω ποιοτική βελτίωση του ελληνικού κρασιού, συνδυάζοντας αποτελεσματικά την παράδοση με την καινοτομία, ώστε τα «Wines of Greece» να γίνουν πιο ανταγωνιστικά στο εξωτερικό και να κερδίσουν μεγαλύτερα και νέα μερίδια αγορών και 3) Την προώθηση των εμφιαλωμένων προϊόντων της ελληνικής οινοπαραγωγής, ως «Επώνυμο Ελληνικό Κρασί», σε κάθε σημείο της εσωτερικής αγοράς της χώρας. Όλα αυτά επιδιώκονται μέσω συνεργειών με τους φορείς του τουρισμού, του πολιτισμού και της γαστρονομίας. Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΟ αποσκοπεί στην εκτέλεση της αποστολής του ικανοποιώντας, μεταξύ άλλων, τους εξής στόχους:

  1. Την ενίσχυση και την ανάπτυξη της παραγωγής και της διακίνησης των ελληνικών οίνων, αλλά και άλλων αμπελοοινικών προϊόντων, μέσω της έρευνας και της τεχνολογικής προόδου, με σκοπό την επίτευξη της μεγίστης ποιότητας των προϊόντων αυτών,

  2. Την προάσπιση και την προώθηση των συμφερόντων του κλάδου όσον αφορά τις σχέσεις του με την Πολιτεία, τις Κοινοτικές Αρχές και τα Διεθνή Ιδρύματα,

  3. Την προβολή των προϊόντων του κλάδου τόσο στην εσωτερική αγορά, όσο και σε αυτές άλλων χωρών, με χάραξη και παρακολούθηση εθνικής πολιτικής,

  4. Τη συνεργασία με τις κοινοτικές και διεθνείς οργανώσεις του οινικού κλάδου, με σκοπό την προαγωγή των συμφερόντων των προϊόντων της ελληνικής παραγωγής και, βέβαια, των παραγωγών τους.


Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου