ΚΡΑΣΙ & ΥΓΕΙΑ

Πολλά έχουν λεχθεί για τη σχέση ανάμεσα σε κρασί & υγεία. Το σίγουρο είναι πως, εκτός από μεμονωμένες εξαιρέσεις, το κρασί περιέχει αλκοόλ. Κεντρικό, λοιπόν, ζήτημα στη σχέση ανάμεσα σε κρασί & υγεία αποτελεί η οριζόντια ή μη αντιμετώπιση του αλκοόλ ως βλαβερή (π.χ. καρκινογόνος) ουσία, χωρίς να υπολογίζεται η λελογισμένη ή μη κατανάλωσή του, πόσο μάλλον μέσω κρασιού, το οποίο έχει πολλάκις συνυφανθεί με διάφορα οφέλη στον ανθρώπινο οργανισμό.

Το Φεβρουάριο του 2022 ο ευρωπαϊκός αμπελοοινικός τομέας κέρδισε μια σημαντική μάχη όσον αφορά τη σχέση που έχουν κρασί & υγεία, όταν το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε την τροποποιημένη έκθεση της Ειδικής Επιτροπής για την καταπολέμηση του καρκίνου. Αυτή υιοθετεί τη θεμελιώδη διαφορά μεταξύ επιβλαβούς και υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ, στοχεύοντας κατά της πρώτης. Αυτό ευνοεί το κρασί, όχι μόνο λόγω της «σοφής» περιεκτικότητας αλκοόλ, αλλά και λόγω της συχνής κατανάλωσής του με φαγητό. Αξίζει δε να σημειωθεί πως η εν λόγω έκθεση αποτελεί κορυφαίο βήμα για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών.

Από την άλλη μεριά, η αλήθεια είναι πως πρόσφατα το κρασί είχε αντιμετωπισθεί ―και μάλλον αντιμετωπίζεται― εχθρικά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Βασιζόμενος σε μια αμφιβόλου αξιοπιστίας μελέτη (Global Burden of Diseases ―GBD― study), που δημοσιεύθηκε το 2018 στην ιατρική έκδοση The Lancet, ο ΠΟΥ αναφέρει πως ασφαλές επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ δεν νοείται. Τίθεται, έτσι, υπέρ της μείωσης της κατανάλωσης αλκοόλ εν γένει και όχι κατά της υπερβολικής κατανάλωσης, καθιστώντας μη εφικτή την καλή σχέση ανάμεσα σε κρασί & υγεία. Ακόμα, βέβαια και η προαναφερόμενη και πλέον πρόσφατη διατύπωση της έκθεσης της Ειδικής Επιτροπής για την καταπολέμηση του καρκίνου, παρότι ευνοεί το κρασί, περιλαμβάνει την εξής αναφορά: το ασφαλέστερο επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ, όσον αφορά τον καρκίνο, είναι το μηδενικό, βασιζόμενη και αυτή στη μελέτη του 2018, παρότι έχει αμφισβητηθεί από την επιστημονική κοινότητα μιας και δεν λαμβάνει υπόψη άλλους βασικούς παράγοντες π.χ. τον τρόπο ζωής. Οπότε, η νέα διατύπωση ικανοποιεί μερικώς τον κλάδο, που αγωνίστηκε και θα αγωνιστεί περαιτέρω για τη βελτίωσή της και την αναγνώριση των πολλαπλών επιστημονικών δεδομένων για τα οφέλη της κατανάλωσης οίνου με μέτρο, με ενδείξεις αιώνων που θεμελιώνουν εξ απαλών ονύχων την καλή σχέση που έχουν κρασί & υγεία.

Θετικό είναι, πάντως, το γεγονός ότι αντί της επιβολής ετικετών με ενδείξεις για την υγεία, όπως είχε αρχικά προταθεί, δηλαδή κάτι αντίστοιχο με τις προειδοποιητικές ετικέτες στα καπνικά προϊόντα, η τροποποιημένη έκθεση υποστηρίζει την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μέσω βελτίωσης της σήμανσης, ώστε αυτή να περιλαμβάνει πληροφορίες για την υπεύθυνη και σαφώς ήπια κατανάλωση αλκοόλ. Η εν λόγω αναφορά βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με όσα πρεσβεύει ο οινικός τομέας, που παραμένει δεσμευμένος στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Wine in Moderation. Δηλαδή στην προώθηση της βιώσιμης οινικής κουλτούρας και της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ, που εκφράζουν σε μεγάλο βαθμό τη σχέση ανάμεσα σε κρασί & υγεία.

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου