ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε  ως τακτικό  μέλος στον Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου (Σ.Ε.Ο),  μπορείτε να κάνετε τη σχετική εγγραφή σας εδώ:

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου