ΝΕΑ

Σάββατο, 04 Ιουλίου 2009 05:53

Διάκριση για το Κτήμα Άλφα

Το ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ είναι ανάμεσα στα 10 κορυφαία οινοποιεία που συμμετείχαν στην έκθεση Prowein 2009, σύμφωνα με ψηφοφορία - δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στους καταναλωτές επισκέπτες της και η οποία οργανώθηκε από το γερμανικό περιοδικό VINUM και τον φορέα του διεθνούς διαγωνισμού οίνου AWC Vienna 2009.

Το ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ είναι ανάμεσα στα 10 κορυφαία οινοποιεία που συμμετείχαν στην έκθεση Prowein 2009, σύμφωνα με ψηφοφορία - δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στους καταναλωτές επισκέπτες της και η οποία οργανώθηκε από το γερμανικό περιοδικό VINUM και τον φορέα του διεθνούς διαγωνισμού οίνου AWC Vienna 2009.

Κατηγορία Νέα

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053
Fax: 210 3237943

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου