ΝΕΑ

Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011 02:00

Διονύσια 2011

Στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2011 πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα Διονύσια 2011 στο Ζάππειο Μέγαρο.

Κατηγορία Νέα

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053
Fax: 210 3237943

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου