ΝΕΑ

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012 03:00

Νέο Δ.Σ. για την «Οίνοι Βορείου Ελλάδος»

Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της «Οίνοι Βορείου Ελλάδος», με την αναλυτική παρουσίαση των πεπραγμένων της τελευταίας τετραετίας και εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου με την εξής σύνθεση:

Κατηγορία Νέα

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053
Fax: 210 3237943

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου