ΝΕΑ

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012 02:00

Σύμφωνος ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου με τα συμπεράσματα για τα δικαιώματα φύτευσης που κατέληξε η ειδική ομάδα της Ε.Ε.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου χαιρετίζει τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από τις εργασίες της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Commission σε σχέση με τις νέες φυτεύσεις αμπελώνων.

Κατηγορία Νέα

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053
Fax: 210 3237943

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου