ΝΕΑ

Τρίτη, 01 Ιουλίου 2008 03:00

Δρόμοι του κρασιού της Κεντρικής Ελλάδος

24 οινοπαραγωγοί της Κεντρικής Ελλάδας ίδρυσαν την Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Κεντρικής Ελλάδας, έναν περιφερειακό φορέα, ο οποίος έχει στόχο να διασφαλίσει την ποιότητα και την προώθηση των κρασιών των μελών του.

24 οινοπαραγωγοί της Κεντρικής Ελλάδας ίδρυσαν την Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Κεντρικής Ελλάδας, έναν περιφερειακό φορέα, ο οποίος έχει στόχο να διασφαλίσει την ποιότητα και την προώθηση των κρασιών των μελών του.

Κατηγορία Νέα

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου