ΝΕΑ

Κυριακή, 09 Αυγούστου 2009 07:39

Πρόσληψη Γραμματέως Διοίκησης

Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου, ο φορέας εκπροσώπησης της ελληνικής οινοποιίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, ζητεί να προσλάβει γραμματέα διοίκησης. Απαραίτητα προσόντα βασικές γνώσεις διοικητικής επιστήμης, άριστη γνώση αγγλικών, γαλλικών, Η/Υ και άνεση στην επικοινωνία. Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε θέση διοικητικής υποστήριξης και γνώσεις για την αγορά οίνου. Αποστoλή βιογραφικών μέχρι τις 27/09/09 στο: info@greekwinefederation.gr ή στο fax 210 3237943.

Κατηγορία Νέα

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053
Fax: 210 3237943

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου