ΝΕΑ

Κυριακή, 09 Αυγούστου 2009 14:03

Και τα Οινοποιεία στο μέτρο ενίσχυσης στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013

Μετά από έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν στο ΥΠΟΙΟ, εντάσσεται και ο κλάδος των Οινοποιείων (ΚΑΔ 11.02, Παραγωγή Οίνου από σταφύλια). Συμφωνα με τη δραση ενισχύονται οικονομικά επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών για την υλοποίηση επενδύσεων που αφορούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Το ποσοστό ενίσχυσης (επιχορήγησης) 55% ή 65%, ανάλογα με τη Γεωγραφική Ζώνη και με μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 200.000 € έως 300.000 €, ανάλογα με τη Θεματική Ενότητα. Υπενθυμίζουμε ότι ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων έχει ορισθεί η 1/09/09, ενώ αντίστοιχα ως λήξης, αυτή της 9/11/09.

Κατηγορία Νέα

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053
Fax: 210 3237943

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου