ΝΕΑ

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011 04:17

Xenia & Οίνος 2011

Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (Σ.Ε.Ο) θα ήθελε να σας ενημερώσει για την υλοποίηση και την έναρξη των νέων δράσεων του. Στα πλαίσια της επιθυμίας του να αναπτύξει ένα αποτελεσματικό και ελκυστικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων εδραίωσης του ποιοτικού επώνυμου Ελληνικού Κρασιού σε περισσότερες και ακόμα πιο καθοριστικές ομάδες καταναλωτών, ο Σ.Ε.Ο. προχώρησε και προωθεί νέες - καινοτόμες ιδέες που έχουν ήδη αρχίσει τα πρώτα βήματα της υλοποίησης τους.

Κατηγορία Νέα

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053
Fax: 210 3237943

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου