ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023 14:42

Η με μέτρο κατανάλωση οίνου στο Ευρωπαϊκό σχέδιο για την πρόληψη του καρκίνου

Με Δελτίο Τύπου ο ΣΕΟ χαιρετίζει τη με μέτρο κατανάλωση του οίνου στο Ευρωπαϊκό σχέδιο για την πρόληψη του καρκίνου.

Κατηγορία Δελτία Τύπου

Νίκης 34,
10557 Αθήνα
Τηλ:  210 3226053
Fax: 210 3237943

seo@wine.org.gr
info@greekwinefederation.gr

 

Σχεδιασμός & Περιεχόμενο: Vinetum
Διαδικτυακή ανάπτυξη: DataQube

© Copyright 1995-2023 Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου